Thực trạng chất lượng không khí trong nhà dân dụng ở Việt Nam và giới thiệu “TCVN 13521:2022 – Nhà ở và nhà công cộng – Các thông số chất lượng không khí trong nhà”
logo

Nội dung:

 1.Thực trạng chất lượng không khí trong nhà dân dụng ở Việt Nam

- Một số văn phòng ở Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh (hiện hữu)

- Một số căn hộ/ nhà ở tại Hà Nội (hiện hữu và xây mới)

2. Giới thiệu tiêu chuẩn mới “TCVN 13521:2022 – Nhà ở và nhà công

cộng – Các thông số chất lượng không khí trong nhà“

Phó chủ nhiệm Đề tài: TS. PHẠM THỊ HÀ

Thành viên Hội Môi trường xây dựng Việt Nam

Trưởng Bộ môn Kiến trúc môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Miếng dán kháng khuẩn iPhone và lợi ích đối với sức khỏe

Miếng dán kháng khuẩn iPhone và lợi ích đối với sức khỏe

Với sự tích hợp của nhiều chức năng và ứng

CỘNG ĐỒNG