Kết quả thử nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn VSTP Quốc Gia
logo

Tại Việt Nam, Sản phẩm Airpurity cũng đã được thử nghiệm khả năng diệt khuẩn tại Vieetnj Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn thực phẩm Quốc gia. Kết quả cũng cho thấy khả năng diệt khuẩn lên tới 99.99% sau 24h.

TIN MỚI NHẤT

CỘNG ĐỒNG