Kết quả diệt virus của ALG-Mỹ
logo

Airpurity cũng đã được thử nghiệm khả năng diệt chủng virus Humancorona virus, đây chính là một chủng virus hình cầu gai, gây ra nhiều đại dịch như SARS, MERS và COvid-19. Kết quả cũng cho thấy khả năng tiêu diệt lên tới 99.99% virus sau 1 giờ ở điều kiện thường.

CỘNG ĐỒNG