Giới thiệu sản phẩm làm từ nguyên liệu giấy vải Airpurity tới Đại sứ Pháp
logo

Giới thiệu sản phẩm làm từ nguyên liệu giấy vải Airpurity tới Đại sứ Pháp

Tại buổi xúc tiến thương mại quốc tế Việt Nam - EU, Ông: Nicolas Warnery - Đại sứ Pháp tại Việt Nam tới thăm quan và trải nghiệm chất lượng sản phẩm làm từ nguyên liệu giấy vải Airpurity do MaiHoa Group (MHG) kiến tạo, ứng dụng các sản phẩm Miếng dán và Tranh/Ảnh có tính năng tự động KHỬ MÙI, DIỆT KHUẨN vào bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giới thiệu sản phẩm làm từ nguyên liệu giấy vải Airpurity tới Đại sứ Pháp

CỘNG ĐỒNG