Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)
logo

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Đối với Airpurity khi được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam cũng đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do, chứng tỏ Airpurity là hàng hóa được buôn bán, thương mại tự do tại Hàn Quốc.

Đây là cơ sở chứng minh tính pháp lý và hiệu quả của Airpurity

TIN MỚI NHẤT

Ảnh kháng khuẩn gia đình: Giải pháp an toàn cho sức khỏe

Ảnh kháng khuẩn gia đình: Giải pháp an toàn cho sức khỏe

Trong một ngôi nhà, sức khỏe và sự an toàn

CỘNG ĐỒNG