Chứng nhận của RoSH
logo

AIrpurity được chứng nhận là an toàn, không sử dụng kim loại nặng bởi RoSH, các kết quả được thử nghiệm tại Intertek, Hàn QUốc.

CỘNG ĐỒNG